Mimo że pre-pack, czyli przygotowana likwidacja funkcjonuje w polskim systemie prawnym zaledwie od kilku lat, to zyskał on wielu zwolenników. Umożliwia on szybką sprzedaż majątku na rzecz inwestora bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Pre-pack - na czym polega?

Przygotowana likwidacja pozwala na sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jest on składany zwykle wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wprowadzenie instytucji pre-packu do polskiej systemu prawnego miało na celu usprawnienie przebiegu postępowania upadłościowego i tak faktycznie się stało. Przygotowana likwidacja pozwala na płynne przejęcie przedsiębiorstwa przez nowego inwestora. Co ważne, przedsiębiorstwo jest całkowicie wolne od zadłużeń zaciągniętych przez poprzedniego właściciela.

Pre-pack w kilku krokach

Pierwszym krokiem do przygotowanej likwidacji jest znalezienie kupca, gotowego zainwestować w naszą spółkę. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie audytu wraz z wyceną całego majątku przedsiębiorstwa. Dopiero wtedy składamy wniosek do sądu o pre-pack. Cała transakcja powinna zostać zamknięta w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu. Zwykle całą procedurę sprzedaży przedsiębiorstwa udaje się zamknąć w okresie od 4 do 8 miesięcy.

Choć wnioski o przygotowaną likwidację i o ogłoszenie upadłości nie muszą być składane jednocześnie, ważne, aby pochodziły od jednego wnioskodawcy. Sam wniosek o pre-pack nie podlega opłacie, jednak dłużnik musi liczyć się z poniesieniem kosztów wyceny biegłego sądowego. W przypadku, gdy jest on składany wraz z ogłoszeniem upadłości, całość podlega opłacie stałej w wysokości 1000 złotych. Przygotowując wnioski o pre-pack i upadłość, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Unikniemy dzięki temu wszelkich błędów formalnych i rzeczowych. Wielu przedsiębiorców korzysta z usług adwokackich już na etapie negocjacji z inwestorem - chcą mieć pewność, że cała procedura przebiega prawidłowo.

Pre-pack, czy warto?

Przygotowana likwidacja jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla obu stron. Na dłużnika spadają niższe koszty postępowania upadłościowego, niż ma to miejsce przy standardowej procedurze, a także daje mu szansę na szybkie i efektywne oddłużenie przedsiębiorca. Inwestor natomiast zyskuje wolny od długów gotowy do pracy podmiot gospodarczy wraz z wszelkimi maszynami, załogą, klientami i kontaktami. Pre-pack ma także ważny aspekt społeczny, gdyż pozwala na zachowanie miejsc pracy, co może mieć ogromny wpływ na rozwój regionu, zwłaszcza w przypadku dużego przedsiębiorstwa.