Pracownik, jeśli będzie ofiarą wypadku w trakcie pracy, czy też w drodze do pracy bądź z pracy, może liczyć na odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub od pracodawcy. A jak przedstawia się sytuacją z samym pracodawcą, czy również może liczyć na odszkodowanie z ZUS?

Przedsiębiorca ma obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, dzięki któremu może uzyskać odszkodowanie ze strony ZUS-u.

Obowiązkowe składki dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ma w obowiązku odprowadzanie składek za siebie do Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych. Są to składki na ubezpieczenie:

  • Emerytalne

  • Rentowe

  • Wypadkowe

Dobrowolnym ubezpieczeniem, którego przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzać, jest ubezpieczenie chorobowe, oferujące możliwość m.in. uzyskanie zasiłku chorobowego w przypadku, kiedy przedsiębiorca zachoruje.

Ubezpieczenie wypadkowe daje przedsiębiorcy pewność, że uzyska odszkodowanie, jeśli przytrafi mu się wypadek w pracy.

Płacenie składek na ubezpieczenie wypadkowe daje możliwość ubiegania się o różne świadczenia w sytuacji, w której właściciel firmy w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem firmy ulegnie wypadkowi, który udaremni mu wykonywanie swojej pracy.

Kiedy ZUS wypłaci odszkodowanie?

Nie w każdej sytuacji w związku z wypadkiem w pracy przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie od ZUS, musi on spełniać odpowiednie warunki, aby mógł zostać uznanym za nieszczęśliwe zdarzenie, będące wypadkiem przy pracy.

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie:

  • Wywołane nagle

  • Wywołane przez czynniki zewnętrzne

  • Mające miejsce podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności.

Wypadek przy pracy musi prowadzić do stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Właściciel firmy również nie może sam przyczynić się do zaistniałego wypadku. Bardzo ważnym jest dla uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego z ZUS, jest to, że przedsiębiorca w chwili wypadku przy pracy koniecznie musi podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Najmniejsza nawet zaległość w opłacaniu składek powoduje, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne będzie również złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania, wraz z informacją o wypadku oraz z dokumentacją zdarzenia wypadku w oddziale ZUS.

W następnej kolejności ZUS wydaje decyzję odnośnie wypłaty, czy dojdzie ona do skutku, czy też nie, oraz rodzaju świadczenia i jego wysokości.