​Młodzi ludzie coraz pewniej wchodzą do różnorakich branż oferując swoje usługi. Często spojrzenie młodych osób na firmę, rynek i produkt czy usługę znacząco różni się od standardowego. Wprowadzają oni innowacje i kreatywne rozwiązania. Potrzebują jednak sporych nakładów finansowych na założenie firmy lub usamodzielnienie się pod względem biznesowym. Naprzeciw wychodzi Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W jaki sposób pozyskać fundusze z tego programu?

  1. Jak otrzymać dofinansowanie?

Pieniądze na własną działalność, oferta staży, kształcenia i zatrudnienia – to najważniejsze punktu programu realizowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce.

Wojewódzkie Urzędy Pracy czekają na pierwsze nabory wniosków w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą starać się Powiatowe Urzędy Pracy. Fundusze otrzymane przez wygrane wnioski mają docelowo podnieść aktywność zawodową młodych ludzi w wieku od 18 do 18-29 roku życia, którzy są bezrobotni i zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy. Projekty osób bez pracy, które będą zaakceptowane przez urzędników, mogą otrzymać środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

  1. Ruszył nabór w Warszawie

Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie wyprzedził wszystkie inne i to właśnie tam bezrobotni złożą wnioski o dofinansowanie na własną działalność gospodarczą jako pierwsi. Kto może złożyć wniosek? Program przeznaczony jest dla osób spełniających wszystkie kryteria: niepracujący, nieuczący się i nieszkolący. Kolejny nabór będzie ogłoszony dla mieszkańców Małopolski w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Następnie do programu przyłączy się województwo świętokrzyskie, a za nim kolejne regiony.

  1. Pomoc – w jaki sposób?

  • Unia Europejska oferuje Powiatowym Urzędom Pracy nie tylko bezzwrotne dotacje, ale również wesprą młode osoby stażami, szkoleniami i inne formy kształcenia się. To pomoże w rozwijaniu umiejętności pracownika lub przekwalifikowaniu się.

  • Młode osoby, które nie posiadają pracy będą mogły ubiegać się w ramach naborów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 o wsparcie finansowe dla swojej firmy. Może to być pomoc indywidualna i kompleksowa, która ma zakończyć się owocnym pozyskaniem środków na firmę, poprawą zatrudnienia oraz lepszą pozycją na rynku.

  • Bezrobotni będą mogli podjąć pracę na pełen etat na co najmniej trzy miesiące lub otrzymają zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej na ten sam okres. Wynagrodzenie za ten czas nie może być niższe niż płaca minimalna i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczenie. Pracodawcy dostaną dofinansowanie na ten cel.