W wyniku różnych sytuacji biznesowy w firmie może zajść potrzeba, że jeden lub kilku pracowników będzie musiało wykonywać inne niż dotychczas obowiązku, lub będą pracowali na rzecz pracodawcy w innym miejscu. W jakich sytuacjach pracownik ma prawo wyboru? Czy oddelegowanie pracownika za granicę wiąże się z większymi kosztami dla firmy?

Zasady oddelegowywania pracownika

Zgodnie z polskim prawem oddelegowanie pracownika obejmuje sytuacje, w których pracownik jest oddelegowany do pracy w innym mieście, do innych zadań, za granicę lub do innej firmy. Jedynie w przypadku delegowania pracownika do innych zadań, pracodawca nie ma obowiązku uzyskania pisemnej zgody samego przeniesionego. Jeśli podwładny odmówi, może zostać zwolniony. Okres delegacji nie może być jednak dłuższy niż trzy miesiące, a pracownik za wykonywaną pracę nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia niż to, które mu przysługuje na jego stałym stanowisku.

Oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy

Działa to na zasadzie leasingu pracownika. Zwykle umowa taka zawierana jest na zasadzie porozumienia trójstronnego. Zgodę na to muszę zatem wyrazić zarówno obaj przedsiębiorcy, jak i sam pracownik. Samo oddelegowanie do innego zakładu pracy nie wiąże się z żadnymi gratyfikacjami dla pracownika, ma on jednak prawo na nowo negocjować stawkę, za którą będzie zatrudniony przez okres pracy u nowego pracodawcy. Często pracownicy zgadzają się na leasing pod warunkiem, że w nowej, tymczasowej firmie otrzymają lepsze warunki finansowe. Stały pracodawca pracownika może także pobierać odpłatność za jego wypożyczenie, gdyż teoretycznie stosunek pracy między nimi nie ustaje. Pracownikowi udzielany jest bezpłatny urlop na czas wypożyczenia pracownika. Wówczas to tymczasowy pracodawca jest zobowiązany do opłacenia wszelkich składek i wynagrodzenia.

Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą

Jeśli zdecydujemy się na oddelegowanie pracownika do pracy za granicą w ramach Unii Europejskiej, musimy pamiętać, że ciąży na nas obowiązek zapewniania pracownikowi identycznych warunków pracy i płacy, jakie istnieją w kraju, do którego przyjeżdża. Wyjątkiem od tej reguły są krótkie podróże służbowe, nieprzekraczające 8 dni. Krótko mówiąc, jego stawka nie może wynosić mniej niż ustawowa płaca minimalna przewidziana w danym państwie. Zasady te są określane dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997).

Różnica między delegowaniem a oddelegowaniem

Zgodnie z definicją delegacji, w czasie jej trwania nie dochodzi do zmiany miejsca pracy - chodzi tu wyłącznie o zmianę wykonywanych obowiązków. To oddelegowanie pracownika wiąże się ze zmianą miejsca pracy - nieważne czy przenosiny mają charakter międzymiastowy, czy międzynarodowy. Zmianę miejsca wykonywania pracy należy każdorazowo zmieniać w umowie o pracę - zwłaszcza jeśli okres oddelegowania przekracza 3 miesiące.