Ubezpieczenie komunikacyjne to jedno z ubezpieczeń majątkowych określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich prowadząc samochód, musimy posiadać ważne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - zwane potocznie ubezpieczeniem OC. Dzięki niemu możemy otrzymać odszkodowanie komunikacyjne w określonych przypadkach.

Co to jest odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej. Może ono wynikać z powstania szkody osobowej lub rzeczowej, powstałą w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Oczywiście osoba ta nie może być sprawcą zdarzenia. Odszkodowanie ma na celu finansową rekompensatę szkody, która nie powstała w wyniku poszkodowanego.

W Polsce za jazdę samochodem bez wykupionego OC grożą wysokie kary. Wszystko zależy od rodzaju zarejestrowanego pojazdu, liczby dni bez ważnego OC i minimalnej płacy brutto. W 2021 roku w przypadku samochodów osobowych kara za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi od 1120 złotych do nawet 5600 złotych! Aby zapłacić najwyższą stawkę kary, wystarczy jeździć samochodem bez ważnego ubezpieczenia dłużej niż 2 tygodnia od wygaśnięcia polisy.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie jest wypłacane zawsze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Pojęcie szkody w polskim prawie ubezpieczeniowym jest dość szeroko rozumiane. Do pojęcia szkody zalicza się m.in. wszelkie zdarzenia powstałe w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem lub rozładunkiem pojazdu mechanicznego czy jego postojem. W przypadku, gdy do kolizji lub wypadku dojdzie przez ruch pojazdów złączonych w celu holowania, wówczas to ubezpieczyciel pojazdu holującego ponosi wszelkie koszty.

Od kogo i kiedy dostaniemy pieniądze w ramach odszkodowania komunikacyjnego?

Odszkodowanie komunikacyjne należy się każdemu poszkodowanemu w wyniku wypadku lub kolizji drogowej, nie wliczając w to sprawcy. Należy się ono rowerzystą, pieszym, poszkodowanemu kierowcy, a także pasażerom, także jadącym ze sprawcą wypadku. Zwykle ubezpieczenie wypłaca zakład ubezpieczeniowy, w którym sprawca wypadku ma wykupione OC. W przypadku gdy sprawca nie miał ważnej polisy lub nie jest znany - mamy prawo do świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Co ciekawe - ubezpieczenie przysługuje nam lub naszej rodzinie nie tylko w przypadku rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała czy śmierci, ale także w sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia mienia, np. roweru. W przypadku wątpliwości prawnych najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach odszkodowawczych. Pozwoli ona nam ocenić czy mamy szansę uzyskać stosowne odszkodowanie.